Primaria Riace Capoluogo

1A

2A

3A

4A

5A

Primaria Riace Marina

1A

1B

2A

3A

4A

5A

Primaria Placanica

1D

2D

3D

4D

5D

Primaria Monasterace Marina

1A

3A

3B

4A

5A

Primaria Monasterace Lombrosi

1A

2A

2B

3A

4A

5A

Primaria Camini Capoluogo

1F

2F

3F

4F

5F

Scuola Media Riace

1A

2A

3A

Scuola Media Monasterace

1A

2A

3A

1B

2B

3B

Scuola Media Stignano

1C

2C

3C